Tilldelningsbeslut i upphandling av statliga betalningstjänster

12 maj 2016 - Riksgälden har idag fattat tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen av betalningstjänster för statliga myndigheter. Tjänsterna i det nya avtalet börjar levereras från och med den 1 april 2017. Tilldelningsbeslut i upphandling av statliga betalningstjänsterRiksgäldens reception

Riksgälden svarar

Utifrån Riksgäldens uppdrag lämnar vi synpunkter på utredningar och förslag som är ute på remiss.

Riksgäldens remissvar


bild på människor

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Just nu söker vi kreditriskanalytiker,
.Net utvecklare och  IT-säkerhetstekniker.

Lediga jobb


Har du frågor om premieobligationer eller Rikgsäldsspar? Ring vår kundtjänst: 020 780 780

Kalender

Statsskulden och andra siffror

34 %

1 305 305 563 838 SEK

Statsskulden  2016-04-29

100 000 EUR

44 489 842 293 SEK

0,55 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Illustration på en graf

Statsskulden i siffror

Vill du veta hur statsskulden har utvecklats? Eller hur stor den är jämfört med i andra länder?

Sveriges statsskuld, statistik