Avida Finans AB

Corporate identity number 556230-9004

The following account types are covered by the insurance:

Svenska Kontoslag

  • Maxkonto

Norska kontoslag

  • AvidaFlexiSpar

Tyska kontoslag

  • Avida Term Deposits Raisin
  • Avida Overnight Deposits Raisin
  • Flexgeld24
  • Festgeld
  • ZinsMarkt Festgeld