Tjustbygdens Sparbank AB

Corporate identity number 516401-0224

The following account types are covered by the insurance:

 • Bolån Maxkonto
 • Börskonto
 • Depåkonto
 • Depåkonto 3
 • E-sparkonto
 • Fasträntekonto
 • Framtidskonto Max
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Klientmedelskonto
 • Klientmedelskonto PM
 • Månadssparkonto
 • Nyckelsparkonto
 • Penningmarknadskonto
 • Personalkonto
 • Privatkonto
 • PRO Maxkonto
 • Rex Konto
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Specialinlåning
 • Specialinlåning fast räntebas
 • Tjustkonto
 • Tjustkonto (gammal)
 • Transaktionskonto
 • Ungdomskonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto
 • Fondkonto likvid