Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Riksgäldens webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsvariationer och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • Sidorna ”Lediga jobb” eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan förändra.
  • Statistikunderlag kommer från ett verktyg som inte är tillgängligt och vi utreder åtgärder för detta.
  • Alla dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade eller inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, exempelvis, rapporter eller dragningslistor. Vi har gjort anpassningar av vissa mallar för att förbättra tillgängligheten, men hittills inte alla.

Meddela oss om du upplever hinder

Vi har flera vägar att kontakta oss om du upplever hinder, eller av andra brister, begränsas i att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss:

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Denna tillgänglighetsredogörelse kommer att uppdateras löpande vid varje översyn av innehållet.