Garanti och finansiering

Avdelningen Garanti och finansiering ger garantier och lån till både statliga och privata aktörer efter beslut från riksdag och regering. I uppdraget ingår också att säkra finansieringen av kärnavfall.

Jens Granlund
Avdelningschef

Avdelningen består av de två enheterna Garanti och utlåning samt Kärnavfallsfinansiering. 

Garanti och utlåning

Enheten hanterar garantier och lån till organisationer och projekt och beräknar den ekonomiska risken för staten. I uppdraget ingår att arbeta för en effektiv hantering av statliga garantier och lån samt att utveckla hanteringen i samverkan med andra myndigheter. Vi lämnar också en riskanalys av statens samlade garantigivning och utlåning en gång om året.

Peter Mårtensson
Enhetschef

Kärnavfallsfinansiering

Enheten ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin kan finansiera omhändertagandet av kärnavfall och använt kärnbränsle. Det är den som förorenar som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Peter Stoltz
Enhetschef