Statens internbank

Hos Statens internbank kan myndigheter, affärsverk och statliga bolag få hjälp med finansiella tjänster, bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar.

Kristin Kenne, tillförordnad avdelningschef Statens internbank

Kristin Kenne
Avdelningschef 

Statens internbank ansvarar för den statliga betalningsmodellen. Statens internbanks uppgift är att den övergripande modellen ger möjlighet till effektiva och säkra betalningar samt att nödvändiga strukturer, avtal och systemstöd finns på plats. I avdelningens uppgifter ingår bland annat följande:

  • Verksamhet och systemstöd för myndigheternas lån och placeringar hos Riksgälden, central likviditetshantering av myndigheternas betalningar, administration av statens valutakoncernkonto samt terminssäkring av myndigheters betalningar i utländsk valuta.
  • Upphandling av statliga ramavtal för betalningstjänster, kort- och resekontotjänster, laddningsbara kort samt kortinlösen.
  • Administration av Sveriges EU-betalningar samt likviditet från auktioner av utsläppsrätter.
  • Bedriva utvecklingsarbete kring den statliga betalningsmodellen.