Styrning och verksamhetsstöd

Avdelningen för styrning och verksamhetsstöd består av enheterna Ekonomi, HR, Stöd samt Strategisk utveckling. Vi levererar stöd till alla verksamheter inom Riksgälden utifrån enheternas ansvarsområden.

Kristina Davidsson

Kristina Davidsson

Avdelningschef

Ekonomi

Ekonomi ansvarar för Riksgäldens verksamhetsplanering, uppföljning, ekonomistyrning, redovisning, delar av statistikrapporteringen och delar av den finansiella rapporteringen.

Maria Törnfeldt
Ekonomichef

HR

HR ansvarar för HR-relaterade frågor. Vårt HR-uppdrag innefattar att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal.

Ann-Sofie Jupiter
HR-chef

Stöd

Stöd ansvarar bland annat för fastighetsfrågor, arkiv och diarium, upphandling, miljö, projekt- och processtyrning, assistentstöd, reception och internservice.

Jessica Palm
Enhetschef

Strategisk utveckling

Strategisk utveckling planerar och driver det strategiska ledar- och medarbetarutvecklingsarbetet på myndigheten. 

Noelle Moe
Enhetschef