Press och publicerat

Här hittar du våra rapporter, pressmeddelanden, remissvar med mera.

Åsa Elm, pressansvarig. Porträttbild

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressekreterare hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressekreteraren kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Åsa Elm
Presstelefon: 08-613 47 01
Mobil:  076-100 63 56
E-post: Åsa Elm

Riksgäldens uppdrag

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • säkra finansieringen av kärnavfall
  • ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet
  • ansvara för statens hantering av banker i kris
Riksgälden miljö med medarbetare

Så styrs och arbetar vi

Riksgälden styrs av lagar, förordningar och riktlinjer från riksdag och regering. Vi beslutar också själva om policyer och riktlinjer för hur vi ska arbeta.

Så arbetar vi
Riksgälden gammalt dokument

Riksgälden grundades 1789

Riksgälden grundades 1789 och är statens centrala finansförvaltning . Läs mer om vår historia fram till finanskrisen på 1990-talet.

Riksgäldens historia