Replik: Insättningsgarantin snedvrider konkurrensen

Publikation 31 januari 2022 Insättningsgarantin, Artikel

Karolina Holmberg, avdelningschef Finansiell stabilitet och konsumentskydd, svarar på en debattartikel från SBAB:s chefsekonom om insättningsgarantin.

Dags för en svensk benchmarkstandard för företagsobligationer

Nyhet 31 januari 2022 Finansiell stabilitet, Artikel

För att främja företagens tillgång till marknadsfinansiering och den finansiella stabiliteten i stort behöver företagsobligationsmarknaden bli mer robust. Flera åtgärder krävs för att uppnå detta men ett viktigt steg är att obligationsemissionerna blir större och mer homogena, skriver Erik Thedéen,...

Klimatförändringar kan påverka den finansiella stabiliteten

Publikation 16 december 2021 Om Riksgälden, Artikel

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad svarar på frågor om hur klimatomställningen påverkar Riksgäldens uppdrag.

Ojämn minskning av marknadens förväntningar på statligt stöd till systemviktiga banker

Publikation 23 juni 2021 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

En artikel i Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik visar att marknadens förväntningar på att staten ska garantera systemviktiga bankers överlevnad har minskat sedan 2012. Men förväntningar på statligt ingripande om en systemviktig bank skulle få finansiella problem kvarstår, vilket...

Replik: Riskabelt att bolagisera budgetutgifter

Publikation 15 november 2019 Statens upplåning, Om Riksgälden, Artikel

Infrastrukturinvesteringar som skapar nytta för samhällsekonomin ska kunna genomföras. Men skapandet av ett statligt investeringsbolag skulle få oönskade följder, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en debattreplik i Dagens Industri om finansiering av infrastrukturinvesteringar.

DI Debatt: I nästa bankkris får aktieägarna ta smällen

Publikation 17 september 2018 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Grunden i det nya krisramverket vilar på att det är aktieägare och långivare som ska stå för kostnaderna om en bank går över styr. Det åstadkoms genom att aktiekapital skrivs ned till noll och bankobligationer konverteras till nytt aktiekapital, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad, på DI Debatt...

Replik i DI: "Var banken ligger spelar mindre roll"

Publikation 2 juni 2017 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgälden skriver i en replik på DI Debatt i dag att den nya ordningen för bankkrishantering innebär att det, oavsett i vilket land huvudkontoret ligger, är bankernas aktieägare och långivare som ska bära kostnaderna för en kris. Däremot skulle en flytt av en banks huvudkontor innebära att svensk...

Hans Lindblad på DI Bank: Ny bankkrishantering bidrar till minskat risktagande

Publikation 10 maj 2017 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgäldens åtgärder för finansiell stabilitet och förebyggande arbete med effektiv krishantering är positivt för samhällsekonomin. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på konferensen DI Bank.

Debattartikel i Di 11 maj 2016: "Tydliggör Riksbankens roll"

Publikation 11 maj 2016 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Riksgäldsdirektör Hans Lindblad skriver i en debattartikel i Di om vikten av tydliga roller, ansvar och mandat för finansiell stabilitet.

Debattartikel i SvD 18 augusti 2015: ”Privat samverkan kostar mer”

Publikation 18 augusti 2015 Statens upplåning, Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Debattartikel i DN 17 augusti 2015: "Tydligt amorteringskrav bör införas snarast möjligt"

Publikation 17 augusti 2015 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Debattartikel i DI 19 maj 2015: "Aktieägarna måste ta sitt ansvar vid bankkriser"

Publikation 19 maj 2015 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet, Artikel

Träffsäkra prognoser ger stabil upplåning

Publikation 3 mars 2010 Artikel

Extra emissioner av statsskuldväxlar

Publikation 4 november 2008 Artikel

Stort överskott och krympande upplåning 2007

Publikation 27 februari 2008 Artikel

Riksgäldens roll under kreditoron

Publikation 24 oktober 2007 Artikel

<p>Artikel ur Statsupplåning 2007:3</p>

Tjänar vi på att byta auktionsform?

Publikation 18 juni 2007 Artikel

Riksgälden får högre betyg

Publikation 28 februari 2007 Artikel

<p>Artikel ur Statsupplåning 2007:1</p>