Hans Lindblad på DI Bank: Ny bankkrishantering bidrar till minskat risktagande

Publikation 10 maj 2017

Riksgäldens åtgärder för finansiell stabilitet och förebyggande arbete med effektiv krishantering är positivt för samhällsekonomin. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han i dag talade på konferensen DI Bank.

Den nya formen av bankkrishantering, resolution, innebär att det är bankernas ägare och kreditgivare som får stå för kostnaderna för en bank i kris, inte skattebetalarna. Regelverket om resolution ger starka incitament till ett minskat risktagande för bankerna.

– Marknadsdisciplinen ökar och sannolikheten för en kris minskar som en följd av tillämpningen av resolutionsregelverket, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Han konstaterar också att dagens upplägg med en resolutionsreserv i form av ett konto i Riksgälden är att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv jämfört med en fond där pengarna läggs på hög.

– Dagens konstruktion av resolutionsreserven är i allt väsentligt rimlig och ger största möjliga flexibilitet. Ett alternativ med fonder där pengarna är öronmärkta skulle vara ineffektivt och dyrare, säger Hans Lindblad.

Presentation om resolution, pdf

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94