Utfallet för statens betalningar juli 2023

Kalenderhändelse 7 augusti 2023 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).