Pressmeddelanden och nyheter

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,21%.

Nyhet 29 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-30 - 2022-10-06.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 28 september 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgäldskontoret (Riksgälden) föreslår ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Riksgäldens riktlinjeförslag: Statsskuldens valutaexponering bör avvecklas

Pressmeddelande 28 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att statsskuldens exponering i utländsk valuta avvecklas successivt under de kommande fyra åren. Förslaget är grundat på uppdaterade analyser som visar att valutaexponeringen innebär högre risk utan att ge lägre kostnader över tid för staten.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%

Nyhet 22 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-23 - 2022-09-29.

Remissvar: Rätt och rimligt för statligt anställda

Nyhet 19 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på betänkandet "Rätt och rimligt för statligt anställda (SOU 2022:8)".

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,96%.

Nyhet 15 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-16 - 2022-09-22.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – andra kvartalet 2022

Pressmeddelande 9 september 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det andra kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,93%.

Nyhet 8 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-09 - 2022-09-15.

Överskott för staten i augusti 2022

Pressmeddelande 7 september 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 44,5 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev högre än väntat beror framför allt på att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var även utbetalningar...

Statliga kreditgarantier för elproducenter

Pressmeddelande 6 september 2022 Garantier och lån

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter som clearas på elderivatmarknaden i Nasdaq Clearing AB.

Stabilitetsrådet enigt om åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Nyhet 4 september 2022 Finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte mot bakgrund av likviditetsproblemen i marknaden för elderivat. Dessa problem har föranlett regeringen att föreslå statliga kreditgarantier främst till elproducenter som handlar på denna marknad.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet 4 september

Nyhet 4 september 2022 Finansiell stabilitet

Söndagen den 4 september träffar finansmarknadsminister Max Elger Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Remissvar: Ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik

Nyhet 1 september 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har svarat på remissen om ändring i SCB:s föreskrift och allmänna råd för offentliggörande av officiell statistik. Detta görs utifrån Riksgäldens roll som statistikansvarig myndighet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,94%.

Nyhet 1 september 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-09-02 - 2022-09-08.

Riksgälden avvecklar en strategisk position i den svenska kronan

Pressmeddelande 29 augusti 2022 Statens upplåning

Riksgälden har beslutat att avveckla en strategisk position i den svenska kronan mot euron. Inriktningen är att stänga positionen successivt i en takt som anpassas efter marknadsförutsättningarna.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,67%.

Nyhet 25 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-26 - 2022-09-01.

Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Nyhet 23 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat remissvar på betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12). Riksgälden efterlyser bland annat ett resonemang kring hur startlån fungerar på en marknad med fallande bostadspriser och stigande räntor.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,40%.

Nyhet 18 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-19 - 2022-08-25.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,37%.

Nyhet 11 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-12 - 2022-08-18.

Överskott för staten i juli 2022

Pressmeddelande 5 augusti 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,33%.

Nyhet 4 augusti 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-08-05 - 2022-08-11.

Remissvar: CSN:s redovisning av regeringsuppdrag om att ta fram en ny modell för beräkning av räntan på studielån

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden anser att regeringen bör avstå från att införa den räntemodell som CSN, i enlighet med uppdraget, analyserar och föreslår i rapporten. Om en ny räntemodell införs bör den ränta som tas ut av studielåntagare i stället utgår från budgetlagens huvudregel för statlig utlåning.

Remissvar: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Nyhet 1 augusti 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden stödjer de föreslagna föreskrifterna om säkerhetsskydd för området finansiella företag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,44%.

Nyhet 28 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-29 - 2022-08-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,56%.

Nyhet 21 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-22 - 2022-07-28

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,40%.

Nyhet 14 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-15 - 2022-07-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,51%.

Nyhet 7 juli 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-08 - 2022-07-14.

Underskott för staten i juni 2022

Pressmeddelande 7 juli 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,5 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos på 34,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Remiss: Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 1 juli 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden föreslår ändringar i föreskrifterna (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,79%.

Nyhet 30 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-07-01 - 2022-07-07.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,86%.

Nyhet 23 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-24 - 2022-06-30.

Nära fyra miljarder kronor till resolutionsreserven

Nyhet 22 juni 2022 Finansiell stabilitet

Årets avgifter till resolutionsreserven har betalats in. Sammanlagt uppgick avgifterna för 2022 till 3,89 miljarder kronor.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022

Pressmeddelande 17 juni 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,88%.

Nyhet 16 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-17 - 2022-06-23.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni 2022

Nyhet 9 juni 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni publicerats.

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 9 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-10 - 2022-06-16.

Överskott för staten i maj 2022

Pressmeddelande 8 juni 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 69,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre skatteinkomster än beräknat, vilket delvis motverkades av att utbetalningar från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,51%.

Nyhet 2 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-03 - 2022-06-09.

Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 1 juni 2022 Finansiell stabilitet

I går beslutade riksdagen att Riksgälden blir resolutionsmyndighet för centrala motparter, en roll som myndigheten redan har för banker och institut. Resolution är ett särskilt förfarande för att hantera en kris i en bank eller en central motpart på ett ordnat sätt, och utan att skattebetalarna får...

Löptiden på lån som beviljats under Företagsakuten kan förlängas

Nyhet 30 maj 2022 Garantier och lån, Coronapandemi

Regeringen har beslutat om en ändring i villkoren för garantigivningen inom det statliga garantiprogrammet Företagsakuten. Beslutet innebär att garantier för redan ingångna lån kan ges en förlängd löptid upp till maximalt fem år. Beviljande av förlängning kan ske fram till och med den 30 juni 2022.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 1 juni

Nyhet 25 maj 2022 Finansiell stabilitet

Onsdagen den 1 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-27 - 2022-06-02

Nyhet 25 maj 2022 Statslåneränta

Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Pressmeddelande 24 maj 2022 Statens upplåning

Lägre tillväxt i ekonomin, ökade statliga utgifter och ett utflöde av kapital från skattekontot tynger statens budget. Samtidigt ger högre inflation ökade inkomster från moms. Sammantaget räknar Riksgälden nu med lägre överskott för staten 2022 och 2023 än i förra prognosen och därmed ett större...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 19 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-20 - 2022-05-26.

Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 13 maj 2022 Statens internbank

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen. Du kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen den 9 juni, 1 september, 6 oktober samt 10 november.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,84%.

Nyhet 12 maj 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-05-13 - 2022-05-19.

Remissvar: Nya regler för viss gräsrotsfinansiering

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen i promemorian "Nya regler för viss gräsrotsfinansiering" (Fi2022/00473).

Nytt ramavtal för kortinlösen

Nyhet 6 maj 2022 Statens internbank

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone.

Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.