Pressmeddelanden och nyheter

Underskott för staten i januari 2023

Pressmeddelande 7 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 45,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror till övervägande del på lägre skatteinkomster än beräknat.

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 6 februari 2023 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

Kvartalsrapport 2022:4 – Finansiering av kärnavfall

Nyhet 6 februari 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det fjärde kvartalet 2022. Härefter kommer vi att göra ett uppehåll i publicering av kvartalsrapporten under 2023 till följd av vårt pågående arbete med förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,03%.

Nyhet 2 februari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-02-03 - 2023-02-09.

Riksgäldsdirektören i Finansutskottet

Nyhet 31 januari 2023 Finansiell stabilitet

Vid dagens öppna utfrågning i Finansutskottet konstaterade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm att hushållens och fastighetsföretagens höga skuldsättning innebär ökade risker, men att bankerna i grunden har en god motståndskraft.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,97%.

Nyhet 26 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-27 - 2023-02-02

Remissvar: Riksbankens föreskrifter om kontantförsörjning och räntekostnadsersättning

Nyhet 19 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på förslagen till nya föreskrifter (DNR 2022-01058).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,89%.

Nyhet 19 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-20 - 2023-01-26.

Riksgälden kommer att följa riktlinjer om överföringsstrategier

Nyhet 16 januari 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer om överföringsstrategier.

Remissvar: Promemoria Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 12 januari 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (Fi2022/03553).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,98%.

Nyhet 12 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-13 - 2023-01-19.

Statens budgetöverskott blev 164 miljarder kronor 2022

Pressmeddelande 10 januari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 164 miljarder kronor för 2022. Riksgäldens prognos var ett överskott på 91 miljarder kronor. Jämfört med föregående år beror det större budgetöverskottet både på ett starkare primärsaldo och på tillfälliga faktorer som...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,24%.

Nyhet 5 januari 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-01-06 - 2023-01-12.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,31%.

Nyhet 29 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-30 - 2023-01-05.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,06%.

Nyhet 22 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-23 - 2022-12-29

Remissvar: Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher

Nyhet 21 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på betänkandet Kreativa Sverige – Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Årets beslut om resolutionsplaner och MREL

Pressmeddelande 19 december 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat årets beslut om resolutionsplaner och krav på kapitalbas och kvalificerade skulder, så kallade MREL-krav. Riksgälden konstaterar att de flesta banker är på god väg att uppfylla de slutliga MREL-kraven som gäller från och med 2024, men att vissa banker behöver öka takten för...

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023

Nyhet 16 december 2022 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Uppdaterad vägledning om EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet och tillämpningsrapport om skuldnedskrivningsverktyget

Nyhet 16 december 2022 Finansiell stabilitet

Riksgälden publicerar idag en uppdaterad vägledning om Europeiska bankmyndighetens (EBA:s) riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter (EBA/GL/2022/01). Vägledningen fungerar som ett stöd till svenska banker för hur riktlinjerna bör tolkas och...

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december

Nyhet 15 december 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 15 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-16 - 2022-12-22.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,74%.

Nyhet 8 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-09 - 2022-12-15.

Ny digital inrapportering för uppgifter om insättningsgaranti- och resolutionsavgifter

Nyhet 8 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden digitaliserar processen för rapportering av uppgifter för insättningsgaranti- och resolutionsavgiften samt för garanterade insättningar per kvartal. Fysiska blanketter ersätts därför med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Remissvar: Säkerheter enligt miljöbalken

Nyhet 8 december 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian ”Säkerheter enligt miljöbalken” (M2022/01822)

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 7 december 2022 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens kvartalsrapport som publiceras i dag.

Överskott för staten i november 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än prognostiserat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Remiss: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 6 december 2022 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

I dag skickar Riksgälden ut en remiss som föreslår ändringar i föreskrifterna om resolution (RGKFS 2015:2). Ändringarna innebär att det införs ett krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,84%

Nyhet 1 december 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-12-02 - 2022-12-08.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 6 december

Nyhet 29 november 2022 Finansiell stabilitet

Tisdag den 6 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Remissvar: Ökad motståndskraft i betalningssystemet

Nyhet 29 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Ökad motståndskraft i betalningssystemet" (Fi2022/02529).

Statslåneräntan per den 30 november 2022

Nyhet 24 november 2022

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2022 till 1,94 procent.

Riksgälden har i dag fastställt statslåneräntan till 1,94%

Nyhet 24 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-25 - 2022-12-01.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,03%.

Nyhet 17 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-18 - 2022-11-24.

Riksgälden ska avveckla statsskuldens valutaexponering

Nyhet 11 november 2022 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2023 är i linje med Riksgäldens förslag och innebär att statsskuldens exponering i utländsk valuta ska avvecklas successivt under fyra år.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,14%.

Nyhet 10 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-11 - 2022-11-17. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre...

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 3 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-04 - 2022-11-10.

Remissvar: Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder

Nyhet 2 november 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om faktablad för fonder" (Fi 22-3915).

Viktig information inför rapportering av resolutionsavgiften 2023

Nyhet 31 oktober 2022 Finansiell stabilitet

EU-kommissionen överväger att ändra artikel 5.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63, vilket innebär att värdering av derivatskulder ska ske enligt den tidigare metoden. Banker och institut ska därför använda samma metod för avgiftssåret 2023 som användes för värdering av...

Remissvar: Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet

Nyhet 31 oktober 2022 Remisser och remissvar

Riksgäldens har lämnat sitt remissvar på betänkandet Materielförsörjningsstrategi – För vår gemensamma säkerhet (SOU 2022:24).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,26%

Nyhet 27 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-28 - 2022-11-03.

Minskat överskott i statens budget ökar lånebehovet

Pressmeddelande 27 oktober 2022 Statens upplåning

En snabb inbromsning i ekonomin bidrar till att statens finanser försvagas nästa år, enligt Riksgäldens nya prognos. Budgetsaldot tyngs även av tillfälliga faktorer som åtgärder kopplade till det höga elpriset. Det medför ett ökat lånebehov för staten, vilket Riksgälden finansierar med kortfristig...

Riksgälden arbetar med en grön kreditgaranti till H2 Green Steel

Nyhet 24 oktober 2022 Om Riksgälden, Garantier och lån

Med anledning av H2 Green Steels pressinformation som gått ut i dag, bekräftar Riksgälden att myndigheten arbetar med en ansökan från företaget. Ansökan avser en statlig garanti för upp till 80 procent av ett lån på en miljard euro för en anläggning för tillverkning av så kallat grönt stål.

Statens utlånings- och avkastningsränta för 2023 har fastställts

Nyhet 20 oktober 2022 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 0,24 procent för 2023.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,22%.

Nyhet 20 oktober 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-10-21 - 2022-10-27.

Remissvar: Statliga inrapporteringskoder, S-koder

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Statliga inrapporteringskoder, S-koder" (ESV 2022-01573).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd

Nyhet 19 oktober 2022 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd" (ESV 2022-00236).

Yttrande över skrivelse om ändringar i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter

Nyhet 14 oktober 2022 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har i dag lämnat sitt yttrande på industrins begäran om en ändring av drifttidsantagandet för reaktorinnehavare i finansieringsförordningen till regeringen (M2022/01495-1).

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm deltar vid IMF:s årsmöte i Washington

Nyhet 14 oktober 2022 Om Riksgälden

Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma årsmöte samlar bland annat ministrar, chefer för myndigheter inom den finansiella sektorn, ledare inom den privata sektorn och civilsamhället för att diskutera ekonomiska utvecklingsfrågor med global bäring.