Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,58%

Nyhet 30 november 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-12-01 - 2023-12-07.

Förtydligande om realobligationer

Nyhet 24 november 2023 Statens upplåning

Frågan om realobligationers roll i staters upplåning är aktuell i flera länder, nu senast i Tyskland. Riksgälden vill därför förtydliga var vi står i dagsläget med avseende på andelen realobligationer i den svenska statsskulden och det pågående analysarbetet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,62%

Nyhet 23 november 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-11-24 - 2023-11-30.

Statslåneräntan per den 30 november 2023

Nyhet 23 november 2023

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2023 till 2,62 procent.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,75%

Nyhet 16 november 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-11-17 - 2023-11-23.

Beslutade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 9 november 2023 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet för 2024 är i enlighet med Riksgäldens förslag. Det innebär att vi fortsätter avveckla statsskuldens exponering i utländsk valuta och styr realandelen och löptiden mot oförändrade riktvärden.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,79%.

Nyhet 9 november 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-11-10 - 2023-11-16.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,93%.

Nyhet 2 november 2023 Statslåneränta

Riksgälden kommer att följa riktlinjer om testning av resolutionsbarhet

Nyhet 26 oktober 2023 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer om testning av resolutionsbarhet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 3,00%.

Nyhet 26 oktober 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-10-27 - 2023-11-02.

Statens utlånings- och avkastningsränta för 2024 har fastställts

Nyhet 23 oktober 2023 Statens internbank

Statens avkastnings- och utlåningsränta är fastställd till 1,12 procent för 2024.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,97%

Nyhet 19 oktober 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-10-20 - 2023-10-26.

Riksgälden kompletterar underlag till riktlinjeförslag om valutaexponeringen

Nyhet 13 oktober 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag ett kompletterande underlag till årets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning. Regeringen har bett om kompletteringen mot bakgrund av Riksbankens remissvar om förslaget.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,92%.

Nyhet 12 oktober 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-10-13 - 2023-10-19.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 3,00%.

Nyhet 5 oktober 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-10-06 - 2023-10-12.

Riksgäldens delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 3 oktober 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har redovisat den första delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Riksgäldens förslag på kärnavfallsavgifter 2024-2026

Nyhet 2 oktober 2023 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden överlämnade den 29 september förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare för perioden 2024–2026 till regeringen.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,93%.

Nyhet 28 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-29 - 2023-10-05.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,86%.

Nyhet 21 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-22 - 2023-09-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,85%.

Nyhet 14 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-15 - 2023-09-21.