Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,46%.

Nyhet 11 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-12 - 2024-04-18.

Riksgälden följer riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner

Nyhet 9 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner.

Riksgälden följer riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution

Nyhet 9 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 4 april 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-04-05 - 2024-04-11.

Riksgälden följer riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt

Nyhet 2 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om skriftliga arrangemang och förfaranden för resolutionskollegiernas funktionssätt.

Riksgälden följer riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa

Nyhet 2 april 2024 Finansiell stabilitet

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om typer av bestämmelser i samarbetsarrangemang och innehållet i dessa.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,33%.

Nyhet 28 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-29 - 2024-04-04.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,38%.

Nyhet 21 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-22 - 2024-03-28.

Fortsatt måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2024 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i den ordinarie portföljen. Vilket är i nivå med 2022 då risknivån höjdes från låg till måttlig. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,24%.

Nyhet 14 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-15 - 2024-03-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,40%.

Nyhet 7 mars 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-08 - 2024-03-14.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,45%.

Nyhet 29 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-03-01 - 2024-03-07.

Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Nyhet 22 februari 2024 Om Riksgälden, Årsredovisning

Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,41%.

Nyhet 22 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-23 - 2024-02-29.

Statsskulden fortsatte att minska 2023

Nyhet 16 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden

Statsfinanserna fortsatte att utvecklas överraskande starkt 2023 och statsskulden ser vid årets slut ut att vara den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Det tredje året i rad med budgetöverskott innebar att Riksgäldens upplåning sett över året enbart gick till att ersätta gamla lån som förföll.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,37%.

Nyhet 15 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-16 - 2024-02-22.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 8 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-09 - 2024-02-15.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%.

Nyhet 1 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-02 - 2024-02-08.

Riksgäldens andra delredovisning av regeringsuppdrag om historiskt avfall

Nyhet 1 februari 2024 Rapport – Övriga, Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har redovisat den andra delen av utredningsuppdraget Finansieringsformer för omhändertagande av det historiska avfallet.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,23%.

Nyhet 25 januari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-01-26 - 2024-02-01.