Så ska vi arbeta med framtidens statliga betalningar

Nyhet 13 november 2019

Säkerhet och robusthet ska prägla de statliga betalningarna. Det är viktigt att det finns utrymme för de statliga betalningarna i framtidens betalningsinfrastruktur.

Det lyftes fram av Annika Gyllström, avdelningschef för Statens internbank, då hon i dag talade på DI Konferens Payment Infrastructure.

I statens betalningsmodell, som Riksgälden ansvarar för, ingår de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar. Totalt görs betalningar till och från staten på ungefär 7 000 miljarder kronor under ett år.

– Betalningarna har en stor betydelse för samhället och för människor. Vårt uppdrag är att tillse att det finns förutsättningar att genomföra statens betalningar på ett säkert sätt och till en så låg kostnad som möjligt för staten, säger Annika Gyllström.

Förstudie av framtidens modell

Inom Statens internbank analyseras nu olika alternativ för hur robusthet och säkerhet kring de statliga betalningarna kan värnas i framtiden. Förmedlingen av betalningarna i den statliga betalningsmodellen sköts i dag av affärsbanker inom ramavtal som Riksgälden upphandlat.

En förstudie med fokus på ökad redundans i modellen samt genomgång av myndigheternas behov av betalningstjänster genomförs nu inför nästa ramavtalsupphandling. Nya ramavtal måste senast vara på plats 2022.

Omvärlden förändras

I utvecklingsarbetet med den statliga betalningsmodellen är säkerhet och robusthet viktigt för Riksgälden. Samtidigt sker stora och snabba förändringar inom betalningsområdet med ny teknik som möjliggör ändrade betalningsvanor men också förändringar i regelverk, infrastruktur och de tjänster som finns på marknaden.

– Vi ser att det är viktigt att det finns utrymme för de statliga betalningarna, med de särskilda krav som det innebär, i framtidens betalningsinfrastruktur. De statliga betalningarna ska kunna genomföras säkert och effektivt även vid omvärldsförändringar och nya hot, säger Annika Gyllström.

Presentation: Framtidssäkring av statens betalningar

Kontakt

Riksgäldens pressfunktion, 08 613 47 01