Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 4 december

Nyhet 11 december 2020

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 december publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, riksgäldsdirektör Hans Lindblad, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen samt riksbankschef Stefan Ingves. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, effekter av genomförda åtgärder med anledning av coronaviruset, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokoll från mötet