Riksgälden har beredskap för att trygga ekonomin

Nyhet 13 mars 2020

Riksgälden följer coronapandemin för att se vilken inverkan den kan få på myndighetens verksamhet och har beredskap att vidta åtgärder för att hantera olika scenarier.

Vår högsta prioritet är våra samhällskritiska uppdrag och våra medarbetares hälsa, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgäldens personalstyrka delas nu upp mellan huvudkontoret, arbete på annan plats och arbete hemifrån. Detta görs för att minimera smittspridning som en del i att upprätthålla samhällskritiska funktioner i alla lägen.

Sedan tidigare följer Riksgälden utvecklingen och vidtar åtgärder för att stärka beredskapen. Riksgälden står beredd att vidta ytterligare åtgärder i den takt det kan behövas.

Riksgälden har verktyg att hantera olika scenarier

Sverige har en historiskt låg statsskuld, ett robust finanspolitiskt ramverk och Riksgälden som emittent har högsta möjliga kreditrating. Det gör att Riksgälden i rollen som statens skuldförvaltare kan låna det som behövs för statens räkning. Skulle en nedgång i ekonomin innebära att statens utgifter ökar bör i första hand statsskulden fungera som en stötdämpare i ekonomin.

Om det behövs har Riksgälden i dagsläget dessutom ett flertal verktyg att använda för att hantera olika scenarier för att upprätthålla finansiell stabilitet. En del av dessa verktyg kan Riksgälden besluta om självständigt, medan andra kräver beslut av regering och riksdag samt i vissa fall EU.

Riksgälden kan ställa ut garantier och ge lån

Om det uppstår behov kan Riksgälden ge stöd genom att ställa ut statliga garantier och lån till olika verksamheter. Vilka företag eller branscher som ska erhålla stöd i form av en garanti eller ett lån beslutas av riksdag och regering.

Riksgälden har olika lånekanaler öppna

Riksgälden har alltid möjligheter att snabbt öka upplåningsaktiviteten om staten behöver öka sina utgifter.

Riksgälden tillför marknaden statspapper på regelbunden basis och har även en väl integrerad likviditetsförvaltning med en rad instrument att använda när behov finns.

I den ordinarie verksamheten säljer Riksgälden obligationer om det behövs för att täcka underskott i statens budget eller refinansiera förfallande lån. Föreligger hot mot den finansiella marknadens funktion har Riksgälden större befogenheter att ge ut statspapper samt att genom statslån ytterligare stärka stabiliteten.

Riksgälden kan hantera banker i kris

Riksgälden kan tillfälligt stötta problemdrabbade banker och institut som i grunden är livskraftiga. Detta förebyggande stöd kan till exempel användas vid allmän oro på den finansiella marknaden.

Stöd i form av statliga garantier till finansiella institut kompletterar Riksbankens befogenheter att vidta likviditetsstödjande åtgärder.

Bankkunders pengar hålls alltid skyddade

Insättningsgarantin innebär att sparares pengar på konto är skyddade upp till 950 000 kronor per person och institut. Insättningsgarantin är ett viktigt konsumentskydd som gör att sparares medel hålls skyddade i tider av finansiell oro. Insättningsgarantin gäller oavsett hur ett krisdrabbat institut hanteras.

Myndigheterna samarbetar kring finansiell stabilitet

Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden tar tillsammans med Finansdepartementet ansvar för att upprätthålla och slå vakt om finansiell stabilitet. Myndigheterna samlas i det Finansiella stabilitetsrådet som följer utvecklingen av det nya coronaviruset noga. Inom ramarna för samarbetet möts stabilitetsrådet löpande och kan ha extrainsatta möten vid behov.

Här kan du följa Riksgäldens uppdateringar om det nya coronaviruset

 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja