Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Kreditinstitutens utlåning under den statliga garantin till företag fördelar sig utifrån olika branscher enligt nedanstående tabell.

Antal lån i procent fördelat per bransch
BranschAntal i %
Hotell- och restaurang 31
Handel 19
Transport 10
Tillverkning 8
Verksamhet inom juridik, ekonomi och teknik 6
Uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster 5
Kultur, nöje och fritid 5
Övrigt 16
TOTAL 100

Utlåningen utifrån geografisk fördelning åskådliggörs i tabellen nedan.

Antal lån i procent fördelat per geografisk region (län)
Geografiskt säteAntal i %
Stockholm 34
Västra Götaland 22
Skåne 8
Jönköping 5
Värmland 5
Dalarna 4
Jämtland 3
Norrbotten 3
Övriga 17
TOTAL 100

Fördelningen över storlek på företagen, vilka har lån via Företagsakuten, framgår av nedanstående tabell.

Utlåning utifrån storlek på företag
Storlek företagAntal i %
Mikroföretag (0-9 anställda) 64
Småföretag (10-49 anställda) 28
Medelstora företag (50-249 anställda) 7
Storföretag (≥ 250 anställda) 1
TOTAL 100

Kontakt

Riksgäldens presstjänst
08-613 47 01