Dags att avropa nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 8 september 2021

Riksgälden har upphandlat nya ramavtal för betalkort och resekonto med SEB Kort som myndigheter kan avropa sedan den 1 september. Tjänsterna börjar levereras den 1 januari 2022, när det nuvarande ramavtalet upphör att gälla.

Personer som har betalkort i tjänsten i dag kommer kunna behålla samma fysiska kort, förutsatt att arbetsgivaren avropar det nya ramavtalet. Kortet med privat betalningsansvar kostar 48 kronor per år, vilket faktureras myndigheterna.  

Riksgälden rekommenderar alla myndigheter att se över sina anställdas behov av betalkort i tjänsten innan ramavtalet avropas. Statistik visar att närmare 40 procent av nuvarande kortinnehavare inte använt sina kort alls.

Blanketter för avrop finns hos SEB kort samt på Riksgäldens webbplats:

Endast elektronisk fakturering

Med utgångspunkt från regeringens digitaliseringsstrategi är möjligheten till pappersfakturering borttagen i nästkommande ramavtal. Det innebär att kortinnehavare från och med den 1 januari 2022 endast kommer kunna få elektroniska fakturor. Myndigheterna bör informera sina anställda om vilka villkor som gäller för korten i det kommande ramavtalet och uppdatera sina interna riktlinjer.