Leverantörsfakturor under pandemin

Nyhet 1 juli 2021

Riksgälden rekommenderar myndigheterna att återgå till normal rutin och betala leverantörsfakturor först på förfallodagen.

I mars 2020 gick Riksgälden ut med rekommendationen att myndigheterna skulle betala sina leverantörsfakturor så snabbt som möjligt, för att hjälpa företag som fått en ansträngd likviditetssituation till följd av pandemin. Normalt ska myndigheterna som ett led i en god kassahållning för staten betala fakturorna först på förfallodagen. Då det ekonomiska läget för företagen nu börjar nomaliseras rekommenderar vi en återgång till denna princip. Om läget ändras kommer vi med nya rekommendationer.