Myndigheters användning av betalväxlar

Nyhet 27 april 2021

Myndigheter får upphandla funktionalitet för betalväxlar hos en PSP (Payment Service Provider) utan Riksgäldens tillstånd, så länge det endast handlar om en teknisk lösning.

Vissa betalväxlar på marknaden erbjuds som paketlösningar och innehåller förutom tekniken även betalningstjänster, till exempel kortinlösen eller Swish. För betalningstjänster som ingår i Riksgäldens ramavtal måste myndigheter avropa tjänsterna från sin ramavtalsbank.

Detta innebär att myndigheter inte kan upphandla helhetslösningar hos en PSP-leverantör där även betalningstjänster ingår. Myndigheter som använder betalväxlar i form av teknisk lösning måste se till att betalväxeln kan kopplas till ramavtalsbankens betalningstjänster.

Riksgälden rekommenderar även att myndigheter ser över avtalslängden för betalväxlar (inklusive leasing av betalterminaler med mera) så att perioden anpassas till befintligt ramavtal. Nuvarande ramavtal gäller till och med den 31 juli 2022. Riksgälden ser över vilka betalningstjänster som ska ingå i den kommande ramavtalsupphandlingen och kommer att informera myndigheterna i god tid innan det blir dags att göra avrop under det nya ramavtalet.

Kontakta oss vid frågor

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta ramavtalsansvariga på Statens internbank.

Här finns kontaktuppgifter