Nya ramavtal för betalkort och resekonto

Nyhet 19 april 2021

Riksgälden har tecknat nya ramavtal med SEB Kort för betalkort och resekonto. Avtalen börjar gälla den 1 september 2021.

Myndigheterna kan börja avropa de nya ramavtalen från och med den 1 september 2021. Avtalen löper sedan till och med den 31 augusti 2024, med option på ett års förlängning. Avrop som myndigheter gjort under de nuvarande ramavtalen är giltiga till och med den sista december 2021.

Anmäl er till informationsmöte den 29 april

Riksgälden tecknade nyligen även nya ramavtal för laddningsbara kort med ICA-banken och Swedbank. Den 29 april kl 10.00-10.45 anordnar vi ett informationsmöte via Skype om de nya ramavtalen. Mötet vänder sig till myndigheter som ska avropa betalkort, resekonto eller laddningsbara kort.

Välkomna att anmäla er genom att skicka era kontaktuppgifter (namn, myndighet och e-postadress) till statensinternbank@riksgalden.se. Skriv "Anmälan informationsmöte ramavtal" i rubrikraden.