Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 17 december

Nyhet 22 december 2021

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 17 december publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Max Elger, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, effekter av genomförda åtgärder med anledning av coronaviruset, behov av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.

Protokollet från mötet

Läs mer om Finansiella stabilitetsrådet