Regeringen föreslår höjd garantiram för statens gröna kreditgarantier

Nyhet 8 september 2021

I juni fick Riksgälden i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Industrins intresse har varit stort och därför välkomnas dagens förslag från regeringen att höja garantiramen.

Syftet med de gröna kreditgarantierna är att möjliggöra stora investeringar inom industrin som bidrar till den gröna omställningen. Regeringen förslår nu en höjd garantiram. Från 15 miljarder kronor till 50 miljarder för 2022. Därefter beräknas garantiramen till 65 miljarder kronor 2023 och 80 miljarder kronor 2024.

Med en höjd garantiram kan Riksgälden ytterligare bidra till industrins gröna omställning. Industrin kan göra verklig skillnad i arbetet för att Sverige ska nå sina uppsatta miljömål, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti och finansiering på Riksgälden.

Garantierna kan ställas ut under garantiordningen för lån som finansierar stora industriinvesteringar i Sverige och som bidrar till att målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket nås. För att kunna ingå i programmet måste lånet uppgå till minst 500 miljoner kronor och staten garanterar upp till 80 procent av lånet. Löptiden för en kreditgaranti är maximalt 15 år.

Regeringens förslag om höjd garantiram kommer att finnas med i budgetpropositionen som presenteras för riksdagen den 20 september 2021.

Läs mer på Riksgäldens webb.