Riksgäldskommentar: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar

Nyhet 28 juni 2021

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan 2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas valutabetalningar och därmed för staten som helhet. Pensionsmyndigheten och Sida är två av 15 VKK-anslutna myndigheter och myndigheternas anslutningsprocess till Riksgäldens VKK-lösning fortsätter.

Svenska myndigheters likviditetshantering i utländsk valuta blir allt bättre. Genom den valutakoncernkontolösning (VKK) som Riksgälden erbjuder sedan  2017, i kombination med bättre priser i de statliga ramavtalen för utlandsbetalningar, har kostnaderna kunnat sänkas för myndigheternas valutabetalningar och därmed för staten som helhet. Pensionsmyndigheten och Sida är två av 15 VKK-anslutna myndigheter och myndigheternas anslutningsprocess till Riksgäldens VKK-lösning fortsätter.

Hur likviditetshanteringen går till och vilka fördelar det för med sig redovisas i Riksgäldskommentar 1 - 2021. Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne.

Saša Pantic, ramavtalsansvarig på Statens internbank och Tord Arvidson, senior ekonom på Ekonomisk analys redogör i denna kommentar för valutakoncernkontots funktion inom ramen för den svenska statens betalningsmodell.

Här beskrivs hur myndigheterna kan göra valutabetalningar, hur kostnaderna för valutaväxlingarna har kunnat minska och hur Riksgälden agerar för att hantera valutarisken i myndigheternas valutabetalningar.

Genom att centralisera  valutabetalningar för staten hos Riksgälden nyttjas den besparingspotential som VKK möjliggör. Statens kostnader för valutaväxling minskar då valutabetalningar från myndigheter nettas mot valutabetalningar i statsskuldsförvaltningen.

Läs Riksgäldskommentar 1- 2021: En effektivare hantering av myndigheternas valutabetalningar