Statsskuldens riktlinjer oförändrade – Riksgälden ges förutsättningar för planering av ytterligare gröna obligationer

Nyhet 4 november 2021

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Regeringen avser att fatta beslut i början av 2022 som ger Riksgälden möjlighet att emittera ytterligare statliga gröna obligationer.

I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

För att Riksgälden ska ha möjlighet att emittera ytterligare gröna obligationer behövs regeringens beslut om vilka gröna utgifter som ska anses berättigade i statsbudgeten. Regeringen avser att fatta ett sådant beslut i början av 2022, och därigenom ge Riksgäldskontoret möjlighet att emittera ytterligare gröna obligationer. I riktlinjerna framgår också att regeringen anser att valutaexponeringen ska vara oförändrad i avvaktan på att Riksgälden gör en analys av statsskuldens strategiska valutaexponering.

Riktlinjer för 2022 – sammanfattning

  • En oförändrad valutaexponering
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt)
  • Nominell kronskuld ska utgöra resterande andel
  • Löptiden för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Riksgäldens förslag till riktlinjer