Underlag för ansökan om gröna kreditgarantier ute nu

Nyhet 27 augusti 2021

I våras fick Riksgälden i uppdrag av regeringen att ställa ut statliga kreditgarantier till gröna industriinvesteringar. Riksgälden har under sommaren arbetat med att tydliggöra ramarna för programmet och nu finns underlag för att ansöka om de statliga kreditgarantierna på Riksgäldens webb.

Riksgälden kommer att pröva de individuella ansökningarna enligt ordinarie rutiner. Det som tillkommer för de gröna kreditgarantierna är att de sökande även måste ge underlag för att Riksgälden ska kunna göra en miljöbedömning utifrån de miljökrav som ställs.

Den sökande ska bland annat ange vilket eller vilka av de sexton svenska miljömålen, eller det klimatpolitiska ramverket som investeringen förväntas bidra till att uppnå. Det ska också tydligt framgå av ansökan om investeringen är klassificerad som grön enligt EU-taxonomin.

Sverige ligger i framkant när det gäller både utveckling och investeringar inom hållbar industriteknik. Riksgälden kan genom det här garantiprogrammet bidra till att snabba på  omställningen till ett mer hållbart samhälle, vilket är glädjande och motiverande att jobba med, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti och finansiering på Riksgälden.

Ansökningsblanketten och mer information finns under Kreditgarantier för gröna investeringar.