Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 13 maj 2022

Välkommen att anmäla dig till en utbildning om de nya ramavtalen för betalningstjänster och kortinlösen. Du kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen den 9 juni, 1 september, 6 oktober samt 10 november.

Ramavtalen börjar gälla den 1 augusti 2022 och måste avropas före den 30 april 2023, då nuvarande avrop slutar att gälla. Utbildningarna kommer vara indelade i fyra block och ta upp tjänstepaketet, kortinlösen, valutabanken och förnyad konkurrensutsättning.

Anmälan till utbildning om nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen