Ny digital inrapportering för uppgifter om insättningsgaranti- och resolutionsavgifter

Nyhet 8 december 2022

Riksgälden digitaliserar processen för rapportering av uppgifter för insättningsgaranti- och resolutionsavgiften samt för garanterade insättningar per kvartal. Fysiska blanketter ersätts därför med digital inrapportering via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Banker och institut som rapporterat in uppgifter för resolutionsavgiften, insättningsgarantiavgiften eller garanterade insättningar per kvartal har tidigare skickat in uppgifter via blanketter per post till Riksgälden. Nu digitaliserar Riksgälden processen som innebär att banker och institut i stället rapporterar in uppgifterna via Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Till Fidac på Finansinspektionens webbplats

Att uppgifterna framöver ska lämnas till Finansinspektionen framgår av nya bestämmelser i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti samt (RGKFS 2015:2) om resolution, som träder i kraft den 1 januari 2023. Läs mer här:

Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Se även

Information om rapportering av garanterade insättningar per kvartal

Information om rapportering av uppgifter för beräkning av resolutionsavgift