Nytt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 22 april 2022

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalningstjänster med Danske Bank och Swedbank.

Avtalet ska användas av samtliga statliga myndigheter och får även användas av affärsverken. Genom att avropa ramavtalet köper myndigheterna betalningstjänster med tillhörande infrastruktur från bankerna. Det gäller till exempel betalning av löner, hyror och leverantörsbetalningar, men också samhällsbetalningar som pensioner, studiemedel och utbetalningar från socialförsäkringen.

Statens betalningar uppgick förra året till närmare 8 000 miljarder kronor. En stor del av dessa betalningar förmedlades genom ramavtalsbankerna.

Ramavtalet börjar gälla den 1 augusti 2022 och har en löptid på fyra år, med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Myndigheterna har nio månader på sig att avropa det nya avtalet. Avrop genomförda under det nuvarande ramavtalet är giltiga som längst till och med den sista april 2023.

De nya ramavtalen kommer att publiceras på Riksgäldens webbplats inom några veckor.

Läs mer om Riksgäldens ramavtal för betalningstjänster