Nytt ramavtal för kortinlösen

Nyhet 6 maj 2022

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone.

Ramavtalet börjar gälla den 1 augusti 2022 och har en löptid på fyra år, med möjlighet till ett plus ett års förlängning. Myndigheterna har nio månader på sig att avropa avtalet. Avrop genomförda under det nuvarande ramavtalet är giltiga som längst till och med den sista april 2023.

Kortinlösen ingick tidigare i ramavtalet för betalningstjänster. Tjänsterna har nu upphandlats i ett separat ramavtal, eftersom det är delvis andra leverantörer än övriga betalningstjänster. Avtalet ska användas av samtliga statliga myndigheter med behov av kortinlösen, men får även användas av affärsverken.

Riksgälden kommer inom kort att skicka ut inbjudan till utbildning om de nya ramavtalen. Utbildningarna omfattar både ramavtalet för kortinlösen och ramavtalet för betalningstjänster.

Läs mer om Riksgäldens ramavtal för kortinlösen