Påminnelse: Finansdagen 2022

Nyhet 5 april 2022

Du har fortfarande chans att anmäla dig till Finansdagen den 28 april – en digital halvdagskonferens med högaktuella säkerhetsfrågor i fokus. Välkommen med din anmälan.

Konferensen äger rum digitalt den 28 april kl. 9.00-12.30. Den riktar sig till dig som jobbar med ekonomifrågor inom staten.

Vi ser ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, ökat cyberhot och stora förändringar inom betalningsmarknaden. Ta del av spännande föreläsningar inom detta ämne.

  • Max Elger, finansmarknadsminister: Regeringens arbete med krisberedskap inom betalningsområdet.
  • Fredrik Bynander, Försvarshögskolan: Varför ska myndigheter arbeta med krisberedskap och kontinuitetsplanering? 
  • Christina Wejshammar, Riksbanken: Kan digitala betalningar och kontanter komplettera varandra i ett krisläge?
  • Martin Allard, 4C Strategies: Så ökar vi robustheten i de finansiella tjänsterna.
  • Karolina Ekholm och Ulrika Christensen, Riksgälden: Riksgäldens roll vid krislägen. Så hanterar Statens internbank nuvarande säkerhetsläge.

Ladda ner hela programmet

Anmäl dig senast den 18 april