Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 6 december

Nyhet 15 december 2022

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 6 december publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Niklas Wykman, vikarierande generaldirektören för Finansinspektionen, Susanna Grufman, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten.

Rådet diskuterade även cybersäkerhetsfrågor, obligationsmarknadens funktionssätt samt en uppföljning av problemen på elderivatmarknaden.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbplats

 

Mats Lilja

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja