Riksgälden arbetar med en grön kreditgaranti till H2 Green Steel

Nyhet 24 oktober 2022

Med anledning av H2 Green Steels pressinformation som gått ut i dag, bekräftar Riksgälden att myndigheten arbetar med en ansökan från företaget. Ansökan avser en statlig garanti för upp till 80 procent av ett lån på en miljard euro för en anläggning för tillverkning av så kallat grönt stål.

Riksgälden analyserar projektet inom ramverket för programmet för statens gröna kreditgarantier. Ett beslut om beviljande av en grön kreditgaranti förutsätter färdigställande av kompletta finansiella och legala analyser (due diligence), såväl som slutgiltig miljöbedömning, vilka visar att projektet möter de krav som ställs enligt förordningen om statliga kreditgarantier för gröna investeringar. Riksgälden bedömer att ett beslut kan fattas under nästa år.

H2 Green Steels ambition är att minska koldioxidutsläppen i alla led vid stålproduktion. Produktionen ska ske i en anläggning som planeras i Boden.

– H2 Green Steels investering i en anläggning för produktion av grönt stål avser att drastiskt minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser vid ståltillverkning, vilket har potential att ge stor miljö- och klimatnytta, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti & finansiering på Riksgälden.

Läs mer om Riksgäldens uppdrag att ställa ut gröna statliga kreditgarantier och om vilka kriterier som ligger till grund för miljöbedömningen

Se även H2 Green Steels pressmeddelande: https://news.cision.com/se/h2-green-steel

Läs mer om H2 Green Steel på https://www.h2greensteel.com/   

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja