Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

– I dag blev det klart att staten säljer Orio AB. Det är ett viktigt steg för att vi ska kunna komma till ett avslut i arbetet med Saab-ärendet, säger Magnus Rystedt, avdelningschef Garanti & finansiering på Riksgälden.

Riksgälden ställde i början av 2010 ut en statlig garanti till Europeiska investeringsbanken (EIB) för ett projektlån till Saab Automobile AB (Saab). Som säkerhet för garantin pantsatte Saab aktierna i bland annat dotterbolaget Saab Automobile Parts AB, i dag Orio AB. När Saab gick i konkurs 2011 infriade Riksgälden garantin till EIB. I gengäld uppstod en fordran om cirka 2,1 miljarder kronor på Saab i konkurs.

Dagens uppgörelse, tillsammans med planerade och genomförda utdelningar, innebär att Riksgälden bedöms erhålla cirka 1,2 miljarder kronor. Ett avslut i Saab Automobiles konkurs förväntas ske under hösten 2022.

Mer information om försäljningen av Orio AB, se regeringen.se

För bakgrundsinformation, se Riksgäldens webb  

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja