Upphandling av betalningstjänster och kortinlösen annonserad

Nyhet 9 februari 2022

Riksgälden har i dag, den 9 februari, annonserat upphandling av nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen för statliga myndigheter.

Upphandlingarna offentliggörs genom TendSigns upphandlingsverktyg. Observera att det kan dröja till måndag den 14 februari innan underlaget i TendSign blir tillgängligt för anbudsgivare.

Mer information kring Riksgäldens ramavtal