Upphandling av nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Nyhet 4 februari 2022

Riksgälden kommer inom kort att annonsera en upphandling av nya ramavtal för statliga betalningstjänster och kortinlösen.

Det nuvarande ramavtalet för betalningstjänster löper ut den sista juli 2022. Tjänster avropade under det befintliga ramavalet kommer dock fortsätta att levereras som längst till och med den sista april 2023. Myndigheterna har därmed nio månader på sig att avropa de nya ramavtalen när de börjar gälla den 1 augusti i år.

Vi återkommer med mer information när upphandlingen har annonserats och senare i vår när det är klart vilka som blir leverantörer under de nya ramavtalen. Myndigheterna kommer därefter att få information och utbildning om processen för att avropa ramavtalen.

Mer information om ramavtalet för betalningstjänster