Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 6 februari 2023

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar.

De nya bestämmelserna innebär att instituten ska lämna ytterligare uppgifter om insättare och deras insättningar i fråga om föranmälda konton som instituten använder för återbetalning av insatta medel. Därutöver har Riksgälden föreslagit ändringar om att instituten ska lämna ytterligare uppgifter om insättare och deras insättningar gällande födelsedatum, särskilt identifikationsnummer samt sektorkoder.

RGKFS 2022:3: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om institus skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar 

Beslutspromemoria - ändrade föreskrifter om instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar