Ändrade föreskrifter om resolution

Nyhet 15 maj 2023

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Ändringarna innebär att det i föreskrifterna införs krav på vissa svenska företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution att upprätta ett register över finansiella avtal. Det införs också bestämmelser om vad registret ska innehålla samt när och på vilket sätt de berörda företagen ska lämna uppgifter ur registret till Riksgälden.

RGKFS 2023:1 Riksgäldens föreskrifter om ändring i Riksgäldens föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Beslutspromemoria - ändrade föreskrifter om resolution (2023-04-26)