Avropa ramavtal för kortinlösen

Nyhet 20 mars 2023

Riksgälden har tecknat ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone. Avtalet måste avropas senast den 30 april 2023 för att er myndighet inte ska få avbrott i sina betalningstjänster.

För att inte riskera avbrott i er myndighets betalningsverksamhet är det viktigt att ni genomför och implementerar ert avrop från de nya ramavtalen till den sista april i år. Nordea och Danske bank kommer inte vara kvar som ramavtalsleverantörer gällande kortinlösen efter det datumet.

Observera att kortinlösen och swish e-handel enligt betalningsförordningen är obligatoriska att avropa från ramavtalen om er myndighet har behov av dessa betaltjänster. Betalväxel och betalterminaler är frivilliga att avropa från de ramavtal som Riksgälden har upphandlat för statens räkning.

För frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga.

Läs mer om ramavtalen för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler