Beslutade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 9 november 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Beslutet för 2024 är i enlighet med Riksgäldens förslag. Det innebär att vi fortsätter avveckla statsskuldens exponering i utländsk valuta och styr realandelen och löptiden mot oförändrade riktvärden.

I riktlinjerna fastställer regeringen bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. Regeringens beslut innebär inga ändringar i styrningen.

Riktvärden för sammansättning och löptid

  • Real kronskuld: ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Valutaexponering: ska avvecklas successivt och anta riktvärdet noll från och med 2027.
  • Nominell kronskuld: Utöver real kronskuld och exponering i utländsk valuta ska statsskulden bestå av nominell skuld i kronor.
  • Statsskuldens löptid (i termer av duration): ska vara mellan 3,5 och 6 år.

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Riksgäldens förslag till riktlinjer