Finansiella stabilitetsrådet träffas 9 juni

Nyhet 2 juni 2023

Fredag den 9 juni träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Rådet ska diskutera det allmänna stabilitetsläget samt behov av analyser och eventuella åtgärder för att stärka den finansiella stabiliteten. Rådet ska även diskutera obligationsmarknadens funktionssätt.

Vid stabilitetsrådsmöten förs endast diskussioner – inga beslut fattas.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman, riksbankschef Erik Thedéen, generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm. 

Eventuella frågor till Riksgälden ställs via Riksgäldens pressfunktion, e-post: press@riksgalden.se,  telefon: 08 613 47 01.

Om Finansiella stabilitetsrådet

Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Läs mer om Finansiella stabilitetsrådet