Grön kreditgaranti för lån till H2 Green Steel

Nyhet 22 december 2023

Riksgälden har beslutat att ställa ut en kreditgaranti för ett lån till H2 Green Steel för finansiering av en ny anläggning för produktion av grönt stål i Boden. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Lånet utgör en del av finansieringen av H2 Green Steels nya anläggning i Boden. Lånet som garanteras uppgår till totalt 1,2 miljarder euro och kommer att ställas ut av flera olika banker och kreditinstitut. Riksgäldens garanti täcker 80 procent av lånebeloppet och en avgift tas ut i linje med marknadsmässiga villkor.

Anläggningen kommer producera grönt stål, vilket kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 95 procent, jämfört med traditionell ståltillverkning. Grön ståltillverkning är en viktig komponent i arbetet med att uppfylla klimatmålen. Riksgälden bedömer att H2 Green Steels investering för produktion av grönt stål uppfyller kriterierna för en grön kreditgaranti.

Om gröna kreditgarantier

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Riksgälden gör sin bedömning utifrån de kriterier som är fastställda i förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar.

Läs mer om Riksgäldens uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar och om vilka kriterier som ligger till grund för miljöbedömningen under:
Statliga kreditgarantier för gröna investeringar. 

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja