Gröna kreditgarantier för lån till Northvolt

Nyhet 22 december 2023

Riksgälden har beslutat att ställa ut kreditgarantier för lån till utvecklingen av Northvolts fabrik för batteriproduktion i Skellefteå. Garantierna ställs ut inom ramen för programmet för garantier för stora gröna industriinvesteringar.

Lånen utgör en delfinansiering för att öka produktionskapaciteten vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Lånen som garanteras uppgår till totalt 1,5 miljarder USD och kommer att ställas ut av flera olika banker och kreditinstitut. Riksgäldens garanti täcker 80 procent av lånebeloppet och en avgift tas ut i linje med marknadsmässiga villkor. Lånen utgör en del av en större finansieringsrunda som bolaget genomför under 2024.

Batterier möjliggör utfasningen av fossila drivmedel, primärt inom transportsektorn och ökar flexibiliteten i elsystemet genom energilagring och är därför en viktig del i arbetet för att nå klimatmålen. Riksgälden bedömer att Northvolts fabrik i Skellefteå uppfyller kriterierna för en grön kreditgaranti.

Om gröna kreditgarantier

För att kunna ta del av statens gröna kreditgarantier krävs bland annat att den aktuella investeringen bidrar till Sveriges miljö- och klimatpolitiska mål. Riksgälden gör sin bedömning utifrån de kriterier som är fastställda i förordningen (2021:524) om statliga kreditgarantier för gröna investeringar. 

Läs mer om Riksgäldens uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar  och om vilka kriterier som ligger till grund för miljöbedömningen under:
Statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja