Hur ser marknadsaktörerna på realobligationer?

Nyhet 23 februari 2023

I dag skickar Riksgälden ut ett frågeformulär för att undersöka marknadens syn på realobligationer. Syftet med dessa frågor är att få djupare förståelse för hur marknadsaktörerna ser på den senaste tidens utveckling samt på långsiktig efterfrågan.

Riksgälden analyserar löpande förutsättningarna på marknaden för våra obligationer. Under 2022 var efterfrågan på realobligationer i Riksgäldens auktioner varierande. På andrahandsmarknaden har omsättningen gått ned. Vi efterlyser nu synpunkter på realobligationsmarknaden från återförsäljare och investerare. Den information vi samlar in kommer vi att använda i vår analys av hur vi på bästa sätt ska uppnå vårt mål att långsiktigt minimera kostnaden för förvaltningen av statsskulden och statens upplåning, med beaktande av risk.

Deltagare uppmanas att skicka skriftliga svar med e-post till fragor.realobligationer@riksgalden.se senast den 31 mars 2023.

Frågeformulär och bakgrund

Kontakt

Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68

Julia Rådahl, analytiker, 08 613 47 05