IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Nyhet 16 mars 2023

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Delegationen från IMF genomförde under 2021 och 2022 besök i Sverige och träffade bland andra ett stort antal representanter från de finansiella stabilitetsmyndigheterna Finansdepartementet, Riksgälden, FI och Riksbanken, men även representanter från svenska banker och andra finansiella institut.

IMF:s rekommendationer som berör Riksgälden gäller framför allt myndighetens roll i hanteringen av finansiella kriser. IMF konstaterar att Sverige sedan den förra granskningen har gjort framsteg med att operationalisera krishanteringen av banker i enlighet med det regelverk som tagits fram efter finanskrisen, men att det kvarstår arbete bland annat med att ytterligare förtydliga tillämpningen av resolutionsverktygen. Riksgälden instämmer i stort i IMF:s synpunkter.

IMF:s rapport (Financial System Stability Assessment, FSSA) beslutades av IMF:s styrelse den 13 mars 2023. I rapporten framgår IMF:s huvudsakliga bedömningar och rekommendationer gällande den finansiella sektorn i Sverige. Rapporten finns publicerad på IMF:s webbplats.

Rapporten finns på IMF:s webbplats

IMF:s pressmeddelande

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja