Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars

Nyhet 21 mars 2023

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte för att diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

På mötet deltog finansmarknadsminister Niklas Wykman, generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr, riksbankschef Erik Thedéen samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbsida

Mer om Finansiella stabilitetsrådet