Riksgälden kommer att följa riktlinjer om överföringsstrategier

Nyhet 16 januari 2023

Riksgälden har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att myndigheten avser att följa EBA:s riktlinjer om överföringsstrategier.

EBA publicerade den 26 september 2022 riktlinjer om överförbarhet för att komplettera bedömningen av överföringsstrategier i samband med resolution (EBA/GL/2022/11). Riktlinjerna för överföringsstrategier utgör ett komplement till EBA:s riktlinjer om resolutionsbarhet (EBA/GL/2022/01), som publicerades den 13 januari 2022.

Riktlinjerna om överföringsstrategier riktar sig till banker vars föredragna resolutionsstrategi innefattar ett överföringsverktyg samt till resolutionsmyndigheter. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2024.

EBA:s riktlinjer om överföringsstrategier