Riksgäldsdirektören i Finansutskottet

Nyhet 31 januari 2023

Vid dagens öppna utfrågning i Finansutskottet konstaterade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm att hushållens och fastighetsföretagens höga skuldsättning innebär ökade risker, men att bankerna i grunden har en god motståndskraft.

Förra årets skifte i ekonomin, med snabbt stigande räntor och försvagade tillväxtutsikter, var svår att förutspå i början av 2022.

– Den finansiella stabiliteten bedöms som god, samtidigt som funktionssättet hos vissa marknader har försämrats. Något som i förlängningen skulle kunna utgöra ett hot mot den finansiella stabiliteten, konstaterade Karolina Ekholm och gav höstens utveckling på elderivatmarknaden som ett exempel.

Ett annat ämne som Ekholm tog upp var utmaningarna på statspappersmarknaden. Flera undersökningar visar att både svenska och internationella investerare upplever en markant försämrad likviditet på andrahandsmarknaden.  

Om stabilitetsrisker materialiseras och förorsakar störningar i och utanför det finansiella systemet har Riksgälden en central roll och står redo. Det finns ett stabilt ramverk för krishantering, inte minst genom resolutionsramverket för att hantera banker i kris och som bygger på att bankerna själva och inte skattebetalarna ska bära kostnader och förluster för kriser. Det är viktigt att värna de reformer som gjorts och framöver är det viktigt att arbetet med att göra banker mer resolutionsbara fortsätter.

Karolina Ekholms presentation

Se utfrågningen i efterhand på Riksdagens webb-tv