Riksgälden följer riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution

Nyhet 9 april 2024

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution.

Riktlinjerna gäller från och med 9 april 2024.

Esmas riktlinjer för bedömningen av möjligheten till resolution (Klicka på länken och välj SV för svenska).