Riksgälden följer riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner

Nyhet 9 april 2024

Riksgälden har meddelat Europeiska värdepappersmyndigheten (Esma) att myndigheten följer Esmas riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner.

Riktlinjerna gäller från och med 9 april 2024.

Esmas riktlinjer om sammanfattning av resolutionsplaner (Klicka på länken och välj SV för svenska).